K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу bema_7@mail.ruКыньонын нэге ч0Нгь0 (so I can call you shesus)
Нига намчхини омнын голь мируо
Пуассыль ттэ маме турын чхоль бьок
Нагатхын пхьоНбом намын нига мандын киджуне кьольгьок

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
5  (100%)
Всего: 5

@темы: BTS, на заказ