K-pop cyrillization
курымыль карыг0 тага0н джи-дырэг0н
по заказу fimiarenНан ноль ихэхаль су опкетчи таН йонхэ
ХяНги кадык хан сэксэге хуарьо хан сесаН
Кы чуН щимын но уанбьок хэ хана ппунин усаН

читать дальше

Вопрос: ?
1. ★ 
4  (100%)
Всего: 4

@темы: на заказ, SHINee, Jonghyun